JM Elektro

Elektroinštalácie rodinných domov

V novostavbe alebo pri rekonštrukcii sme pripravení vám poskytnúť kompletné služby elektrikárskych prác počnúc projektom, cez ťahanie káblov, montáž svetiel a vnútra vypínačov a zásuviek, osadenie elektrorozvádzača ističmi a prepäťovou ochranou až po kompletizáciu zásuviek a vypínačov montovaním ozdobných krytov a zavesenie stropných svietidiel. 

Jednotlivé kroky realizácie:

  • obhliadka na mieste realizácie elektrorozvodov 
  • vaše požiadavky na elektroinštaláciu 
  • návrh riešenia elektrických rozvodov 
  • odsúhlasenie riešenia so zákazníkom a objednávka
  • nákup a logistika elektroinštalačného materiálu podľa špecifikácie
  • realizácia elektroinštalácie v dohodnutom rozsahu a čase
  • otestovanie hotových elektrorozvodov a odovzdanie diela zákazníkovi

Keď nám zavoláte alebo vyplníte formulár vpravo dole, radi navštívime miesto realizácie, navrhneme riešenie a pripravíme cenovú ponuku.