JM Elektro

Elektrické prípojky

Pri každej stavbe je prvým nevyhnutným krokom pre jej kvalitné započatie zabezpečenie elektrickej prípojky (odberné miesto), z ktorej bude možné napájať zariadenia, stroje a elektrické náradie potrebné pri výstavbe alebo počas už zabehnutej prevádzky.

Druhým významným momentom je napojenie samotného objektu za elektromer z už vybudovaného odberného miesta, teda spojenie elektrickej prípojky s elektroinštaláciou v požadovanom objekte a oživenie elektrických rozvodov.

V rámci prípravy a realizácie elektrickej prípojky zabezpečíme:

  • spracovanie projektovej dokumentácie 
  • manažment povolení a pripojenia do distribučnej siete
  • výber a dodávka potrebného elektroinštalačného materiálu
  • výstavbu stĺpov elektrického vedenia v prípade potreby
  • pretlaky pod cestu pre elektrické vedenie
  • výstavbu a zapojenie elektromerového rozvádzača (odberné miesto)
  • pokládku elektrického vedenia a pripojenie objektu do prevádzky

​Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom, ozveme sa vám obratom späť a pomôžeme s vybudovaním elektrickej prípojky podľa požiadaviek.