JM Elektro

REKONŠTRUKCIE HLAVNÉHO DOMOVÉHO VEDENIA V BYTOVÝCH DOMOCH

V posledných rokoch sa čoraz viac venujeme rekonštrukciám elektrického vedenia v bytových domoch.

Po množstve zrealizovaných obnov sme nadobudli skúsenosti, ktoré nám pomáhajú s riešením aj tých najzložitejších požiadaviek zákazníka.

Spôsob dodania našich služieb počas rekonštrukcie realizujeme troma spôsobmi.

- ako subdodávateľ pre stavebníka počas komplexnej obnovy bytového domu

- ako priamy dodávateľ v spolupráci so správcovskými spoločnosťami bytových domov

- ako priamy dodávateľ pre spoločenstvá vlastníkov bytových domov

ZVOĽTE, ČO POTREBUJETE

JM elektro sa sústreďuje na tieto tri hlavné okruhy služieb spojených s elektroinštaláciami