JM Elektro

REKONŠTRUKCIE HLAVNÉHO DOMOVÉHO VEDENIA V BYTOVÝCH DOMOCH

V posledných rokoch sa čoraz viac venujeme rekonštrukciám elektrického vedenia v bytových domoch.

Po množstve zrealizovaných obnov sme nadobudli skúsenosti, ktoré nám pomáhajú s riešením aj tých najzložitejších požiadaviek zákazníka.

Spôsob dodania našich služieb počas rekonštrukcie realizujeme troma spôsobmi.

- ako subdodávateľ pre stavebníka počas komplexnej obnovy bytového domu

- ako priamy dodávateľ v spolupráci so správcovskými spoločnosťami bytových domov

- ako priamy dodávateľ pre spoločenstvá vlastníkov bytových domov

PREHĽAD REALIZOVANÝCH REKONŠTRUKCIÍ V POSLEDNÝCH ROKOCH

 • Exnárova 4, Košice
 • Dvorkinova 14, 16, Košice
 • Budapeštianska 6, 8, Košice
 • Slobody 8, 10, 12, Košice
 • Výstavby 5, 7, Košice
 • Ľudová 3, 5, 7, 9, Košice
 • Rožňavská 18, Košice
 • Trebišovská 7, Košice
 • Trieda SNP 68, 70, 72, Košice
 • Hroncova 17, Košice
 • Gagarinovo námestie 1, 3, 5, Košice
 • Rastislavova 38, 40, Košice
 • Mudroňova 25, 27 Košice

v roku 2021:

 • Námestie mieru 5, 6, Moldava nad Bodvou
 • Němcovej 14, 16, Košice
 • Považská 14, Košice
 • Alvinczyho 22
 • Kalinovská 3
 • Mládežnícka 30
 • Němcovej 6, 8 Košice
 • Užhorodská 17, Košice

ZVOĽTE, ČO POTREBUJETE

JM elektro sa sústreďuje na tieto tri hlavné okruhy služieb spojených s elektroinštaláciami