JM Elektro

Elektroinštalačné služby

Elektroinštalácie

Roky skúseností s elektroinštaláciami v rôznych, aj priemyselných objektoch sme využili v návrhu štandardného procesu dodania elektroinštalačných prác, ktorý pozostáva z niekoľkých dôležitých bodov a vedie efektívne ku včasnej realizácii, ktorá spĺňa predstavy a požiadavky našich zákazníkov.
 • obhliadka miesta realizácie nových elektrorozvodov (situácia pôvodných elektrických rozvodov, parametre hlavného prívodu, stav nehnuteľnosti)
 • požiadavky zákazníka na elektroinštaláciu (rozmiestnenie prvkov, príkon spotrebičov, špeciálne požiadavky na využívanie elektrickej siete)
 • návrh riešenia elektrickej siete (poradenstvo, schéma zapojenia, výber vhodných prvkov siete, prípadne projekt elektroinčtalácie)
 • odsúhlasenie riešenia so zákazníkom a objednávka
 • nákup a logistika elektroinštalačného materiálu podľa špecifikácie
 • realizácia elektroinštalácie v dohodnutom rozsahu a čase
 • otestovanie hotových elektrorozvodov a odovzdanie diela zákazníkovi

Elektrické podlahové vykurovanie

Kompletnou realizáciou elektrického podlahového kúrenia v domoch a bytoch, vrátane dodania elektroinštalačného materiálu, sa venujeme už viac ako 10 rokov. Dokážeme prevziať zodpovednosť za celú realizáciu, od výberu vhodných prvkov, ich dodávku až po ucelenú montáž a spustenie elektrického zariadenia do prevádzky.

Vďaka overeným značkám kvalitného podlahového vykurovania vám dokážeme priniesť zdravú, efektívnu, ale najmä veľmi komfortnú formu vykurovania do vášho vysnívaného bývania. Našim zákazníkom zabezpečíme moderné vykurovanie od poradenstva až po realizáciu:
 • poradenstvo ohľadne efektivity elektrického vykurovania
 • návrh systému, jeho výkonu a prvkov
 • zabezpečenie kvalitného a značkového materiálu
 • realizácia elektrického vykurovania, vrátane osadenia doplnkových infražiaričov a pod.
 • spustenie do prevádzky, nastavenie

Údržba a revízie

Nevyhovujúci stav elektroinštalácií môže ohroziť majetok a zdravie vás i ľudí vo vašom okolí. Periodické revízie elektrických zariadení a prevádzkovaných elektrických inštalácií je dokonca pre niektoré právnické osoby dané platnou legislatívou (podľa STN 33 1500 a vyhlášky 508/2009 Zb.). V rámci preventívnej údržby elektrickej siete realizujeme:
 • revízie elektrických zariadení, sietí, spotrebičov
 • preverovanie bezpečnosti siete a zariadení
 • kontrola a údržba funkčnosti prvkov elektrickej siete
 • dokumentácia elektrických zariadení odpovedajúca skutočnému stavu
 • správne označenie zariadení elektrickej siete

Poruchová služba

Okamžitý servisný zásah na elektrickej sieti využívajú naši zákazníci najmä v prípade nebezpečných následkov poruchy ako napríklad finančnej straty z dôvodu výpadku prevádzky, miery nebezpečenstva úrazu alebo naliehavosti využívania strojov a zariadení napájaných elektrinou. Vyrážame k nim okamžite alebo po dohode s klientom naplánujeme servisný zásah na určitý čas. Najčastejšie zasahujeme pri:
 • preseknutí, prevŕtaní alebo inom prerušení kábla
 • väčších výpadkoch elektrického prúdu (celý dom, bytový dom, vchod a pod.)
 • poruchách vypínačov, zásuviek a svetiel ohrozujúcich zdravie
 • nutnosti vymeniť dôležitú časť elektrickej siete
 • v prevádzkach a kanceláriách, aby bolo možné obnoviť výrobu
  alebo inú pracovnú činnosť

Pretlaky pod cestu pre vedenie elektrickej prípojky

Nie vždy je pripojenie k elektrickej sieti jednoduché. Niekedy zákazníka od elektriny delí cesta a vtedy sme na rade my. Ideálnym riešením je pretlak popod cestu. Pre neriadené pretlaky používame pneumaticko – dynamickú zemnú raketu a hydraulické pretláčacie zariadenie. Výhody pretláčania:
 • nemusíte rozkopávať cestu, odpadá rezanie asfaltu
 • minimálne výkopové práce
 • nižšie náklady oprosti klasickým výkopovým prácam
 • nemusíte zabezpečovať obnovu povrchu vozovky

Elektropráce pomocou autoplošiny

Vďaka autoplošine môžeme efektívnejšie využiť náš čas. Bez rebríkov či komplikovaného lešenia sa k jednotlivým montážnym bodom dostaneme rýchlo a bezpečne. Montážnu autoplošinu využívame najmä pri montáži nových vedení, káblových kanálov, rozdeľovačov a zabezpečovacích skríň na stenách a stropoch. 

Pre viac informácii nás kontaktujte.