JM Elektro

Údržba a revízie

Vašim spoľahlivým partnerom ostávame aj po realizácii jednorázových prác ako je vybudovanie prípojky, či elektroinštalácie. Po dokončení prác je samozrejmosťou revízia elektro rozvodov a vďaka 24 hodinovej poruchovej službe vám dokážeme pomôcť pri výpadkoch elektriny, napríklad:

  • pri poruchách vypínačov, zásuviek a svetiel ohrozujúcich zdravie
  • pri preseknutí, prevŕtaní alebo inom prerušení kábla
  • pri väčších výpadkoch elektrického prúdu (celý dom, bytový dom, vchod a pod.)
  • pri nutnosti vymeniť dôležitú časť elektrických rozvodov
  • v prevádzkach a kanceláriách, aby bolo možné obnoviť výrobu alebo inú pracovnú činnosť

Naši zákazníci s malými priemyselnými prevádzkami zasa okrem povinných pravidelných revízii ocenia preventívnu údržbu elektroinštalácie a jej prvkov, ktoré predídu výpadku prúdu a tým prerušeniu behu výroby alebo poškodeniu strojov. Vďaka promptným zásahom pri poruchách v rámci poruchovej služby v Košiciach sme ušetrili našim zákazníkom straty vznikajúce zo zastavenej prevádzky.
Ak máte o otázky alebo záujem o službu, ozvite sa nám telefonicky alebo využite formulár vpravo dole, alebo si uložte číslo našej poruchovej služby pre prípad, keď ju budete náhle potrebovať.