JM Elektro

Inštalácia bleskozvodu

Bleskozvod je povinnou súčasťou rodinných domov. Na jeho inštaláciu máme kvalifikovaných ľudí s odbornými skúškami.