JM Elektro

Bezpečná elektroinštalácia v byte je základ

Napísané dňa 31.08.2017 o 15:30
 
Bezpečná elektroinštalácia v byte je základ

Mimo našej pozornosti zostáva často to, čo nevidíme, napríklad preto, že je to schované v stene. V prípade elektroinštalácie v byte si však takto pripravujeme možno veľké riziko. Často doslova ide o hru s ohňom. Podľa vyšetrovateľov požiarov si pritom väčšina ľudí myslela, že ich elektroinštalácia je v úplnom poriadku. Ako by to teda malo byť správne?Preťažené zásuvkové okruhy sú typickým problémomK najčastejším problémom starých elektroinštalácií patrí nedostatok zásuviek. Zásuvkové okruhy sú navyše často poddimenzované a nie sú schopné zvládnuť požadované záťaže moderných spotrebičov. Ističe, v niektorých prípadoch ešte dokonca poistky, vypadávajú, vedenie sa zahrieva a môže dôjsť aj k zhoreniu starej inštalácie. V lepšom prípade dôjde iba k prerušeniu vedenia, pokiaľ máme elektroinštaláciu zhotovenú ešte z hliníkových vodičov. Doterajšia staršia svetelná inštalácia síce funguje, ale keď sa chystáme vymeniť spínač alebo svietidlo, spravidla dochádza k zlomeniu vodiča a rozpadu ochrannej izolácie.Ako inštaláciu správne rozdeliť?Nová inštalácia by sa mala rozvrhnúť tak, aby v každej obytnej miestnosti boli dva rôzne okruhy, ktoré budú samostatne istené (jeden zásuvkový a jeden svetelný). Samostatné okruhy musí mať ohrev vody, vykurovací systém a samozrejme tiež pranie a varenie. Pri rekonštrukcii elektroinštalácie by sa tiež nemalo zabúdať na prvky ochrany, ako sú prepäťové ochrany a prúdové chrániče (chránič musia byť inštalované pre celý obytný priestor podľa súčasných predpisov a noriem)S elektrickým prúdom neriskujteNajviac pozornosti by sa malo venovať kúpeľni, kde hrozí najväčšie nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Kúpelňa má svoje špecifiká a musia byť dodržané bezpečnostné zóny podľa STN. Tieto zóny určujú, aké zariadenia sa dajú použiť a kam je vhodné ich umiestniť.

Z hľadiska bezpečnosti prevádzky je nutné elektroinštaláciu navrhnúť a realizovať v trojvodičovej sústave TN-S. Elektroinštalácia patrí z hľadiska bezpečnostných predpisov medzi vyhradené zariadenia a nikto, okrem osôb znalých predpisov s osvedčením o vykonaní skúšok pre danú prácu, nesmie elektrické vedenia a zariadenia navrhovať, montovať a ani skúšať. Pred uvedením do prevádzky musí byť každé elektrické zariadenie preskúšané revíznym technikom, ktorý vystaví revíznu správu.


Elektroinštalačné práce sú zložitou problematikou a je treba ju zveriť profesionálom so skúsenosťami. Pozrite si naše referencie a ak budete potrebovať našu odbornú pomoc, sme tu pre vás.


1 2 3 4 5 6 7 [>]